SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, SPECJALNE

Certyfikat Wielkiej Ligi „Szkoła Aktywnie Promująca Czytelnictwo” to projekt czytelniczy skierowany do katowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół specjalnych.

Formularz sprawozdania dla szkół podstawowych

Formularz sprawozdania dla gimnazjów

Formularz sprawozdania dla szkół specjalnychPlacówki zarejestrowane do projektu Wielka Liga Czytelników nie muszą zgłaszać swojego udziału w staraniach o zdobycie Certyfikatu.

Pozostałe placówki, które chcą zdobyć Certyfikat, proszone są o przesłanie formularza rejestracyjnego do 31 marca 2017 r. w formie elektronicznej na adres: certyfikat@wielka-liga.pl lub w formie papierowej na adres: Stowarzyszenie „Wielka Liga” ul. Klimczoka 9 p. 20, 40-857 Katowice.

Regulamin
Regulamin do pobrania

Formularz rejestracyjny