Katowickie instytucje kulturalno-oświatowe

Katowickie instytucje kulturalno-oświatowe:
Miejska Biblioteka Publiczna - www.mbp.katowice.pl


Domy Kultury:
Miejski Dom Kultury Południe - Filia nr 1 Piotrowice www.mdkpoludnie.com
Młodzieżowy Dom Kultury
Miejski Dom Kultury Koszutka www.mdkkoszutka.pl
Miejski Dom Kultury Południe - Filia nr 2 Murcki
Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie Filia Zawodzie
Miejski Dom Kultury Bogucice - Zawodzie http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/
Spóldzielczy Osrodek Kultury
Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec - Filia Nr 1 www.mdk.katowice.pl
Miejski Dom Kultury Południe - Filia nr 3 Zarzecze www.mdkpoludnie.com
Młoda Akademia Artystyczna (w budynku MDK)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka: http://pbw.katowice.pl/
Biblioteka Śląska: http://bs.katowice.pl/


Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczna w Katowicach:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1  www.ppp1katowice.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 www.ppp2.katowice.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach www.ppp3katowice.neostrada.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach www.ppp5katowice.pl
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach
http://spppkatowice.wixsite.com/sppp