Katowicka Wielka Liga Czytelników

Wielka Liga - w Ogrodach Myśli i Słowa – to projekt, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zadanie to będzie realizowane poprzez projekt: Katowicka Wielka Liga Czytelników oraz stronę internetową.

Katowicka Wielka Liga Czytelników – projekt bazujący na istniejącym i sprawdzonym konkursie czytelniczym o zasięgu ogólnopolskim.

Ze względu na adresatów projekt ten będzie realizowany w trzech wariantach:

- Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie – adresowane dla dzieci przedszkolnych i ich rodzin;
- Wielka Liga Czytelników – Przygoda z Książką - adresowana dla dzieci ze szkół podstawowych i ich rodzin;
- Wielka Liga Czytelników – Aktywna Młodzież – adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych (będzie to wersja pilotażowa dla 4-5 gimnazjów).

Informacje bieżące
26 listopada 2016 r. – Wielkie Rodzinne Czytanie – uroczyste rozpoczęcie Katowickiej Wielkiej Ligi Czytelników:

Przebieg wydarzenia:

9.30 Rejestracja
10.00 Uroczyste otwarcie i powitanie przybyłych gości Rozpoczęcie Wielkiego Czytania przez Gości Honorowych
10.45 Czytanie w salach w podziale na grupy wiekowe oraz quiz
11.15 Przerwa kawowa
11.45 Rodzinne warsztaty integracyjne oraz gry i zabawy w salach
13.00 Ciepły posiłek
14.00 Występ artystyczny, rodzinne czytanie na scenie
14.45 Wesołe rodzinne śpiewanie
15.15 Losowanie nagród i rozdanie pamiątkowych dyplomów

17 października 2016 r. rusza Wielka Liga Czytelników – Przygoda z książką - adresowana dla dzieci ze szkół podstawowych i ich rodzin.

Zachęcamy do udziału