Katowicka Wielka Liga Czytelników

Wielka Liga - w Ogrodach Myśli i Słowa – to projekt, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zadanie to będzie realizowane poprzez projekt: Katowicka Wielka Liga Czytelników oraz stronę internetową.

Katowicka Wielka Liga Czytelników – projekt bazujący na istniejącym i sprawdzonym konkursie czytelniczym o zasięgu ogólnopolskim.


- Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie – adresowane dla dzieci przedszkolnych i ich rodzin;
- Wielka Liga Czytelników – Przygoda z Książką - adresowana dla dzieci ze szkół podstawowych i ich rodzin;
- Wielka Liga Czytelników – Aktywna Młodzież – adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych (będzie to wersja pilotażowa dla 4-5 gimnazjów).