Szczęście w Rodzinie


Strona ta powstała w ramach projektu "¦wiąteczne warsztaty rodzinne" organizowanego przez Stowarzyszenie "Wielka Liga", a współfinansowanego przez Miasto Katowice.

Rodzina to podstawowa i najważniejsza wspólnota w społeczeństwie każdego kraju. W rodzinie przychodzą na świat dzieci - nowi członkowie Ojczyzny. To właśnie w rodzinie wzrasta młody człowiek, kształtuje się jego osobowość, rozwijane są talenty.
Na odczuwanie szczęścia w rodzinie wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest zachowanie jej członków, przyzwyczajenia, sposób spędzania czasu. Rodzina może być ostoją, miejscem pokoju i szczęścia, oazą dającą siły do podejmowania codziennych wyzwań. Jednocześnie nie da się uniknąć problemów, przykrych sytuacji, różnicy zdań. Jednak dzięki silnym więzom rodzinnym większość trudności można pokonać o wiele łatwiej, a radosne chwile przewyższają te smutne.

Na tej stronie pragniemy przekazać kilka wskazówek pomocnych przy budowaniu dobrej zintegrowanej wspólnoty rodzinnej charakteryzującej się mocnymi więziami rodzinnymi. Często tak niewiele potrzeba, aby znaleźć szczęście wśród najbliższych bez konieczności uganiania się za jego wyobrażeniem przez całe życie. Zgodnie z powiedzeniem: "Cudze chwalicie, swego nie znacie" zachęcamy do wyszukiwania szczęścia we własnej rodzinie.

Na początek dwa ważne cytaty do refleksji:

"starajcie się najpierw, aby wasze domy obfitowały w pokój, szczęście i miłość. Niech dokonuje się to przez waszą miłość do każdego członka waszej rodziny i do wszystkich waszych bliźnich"
Matka Teresa z Kalkuty

"Najgłębszym pragnieniem każdego dziecka jest trwać w jedności z ojcem i matką. Taka potrzeba więzi z drugim człowiekiem, stanowiąca najsilniejszą potrzebę istoty ludzkiej tkwi u podstaw wszystkich innych pragnień i dążeń"
J. Vanier


Wspólnota Rodzinna - wskazówki do integracji rodzinnej:


Nasze propozycje podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje czynności codzienne, które mają duży wpływ na funkcjonowanie rodziny. Wśród wielu spraw warto znaleźć czas każdego dnia na budowanie dobrych relacji rodzinnych. To przynosi wspaniałe owoce. Druga część dotyczy spędzania wolnego czasu.

I. Czynności codzienne:

Wspólna modlitwa (dla osób wierzących)
Wspólne czytanie książek
Wspólny posiłek

II. Wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne świętowanie:

Spacery, zajęcia sportowe (np. rower, bieganie)
Gry planszowe
Czytanie
"Kucharzenie"
Wycieczki, wczasy, rekolekcje rodzinne
Zajęcia artystyczne
Wspólne oglądanie bajek, filmów, programów telewizyjnych (np. Ziarno)
Kultywowanie tradycji rodzinnych

Strona będzie uzupełniana. Liczymy również na Państwa wskazówki - jeżeli chcielibyście się podzielić własnymi pomysłami na dobrze spędzony czas w rodzinie, swoimi rozwiązaniami pomagającymi integrować rodzinę - prosimy o przesłanie tekstu na adres: info@wielkaliga.pl.