Moja mała Ojczyzna

Celem głównym realizacji zadania publicznego "Moja mała Ojczyzna jest moim domem" realizowanego w 2014 r. była aktywizacja społeczna mieszkańców Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodzin oraz młodzieży studenckiej kształcącej się w zakresie wspomagania rodziny.

Opis osiągniętych rezultatów:

Na podstawie uzyskanych opinii uczestników projektu oraz spostrzeżeń wykonawców, można wyciągnąć następujące wnioski:

- Uczestnicy zdobyli wiedzę psychopedagogiczną oraz nabyli kompetencje związane z prawidłowym wypełnianiem ról rodzicielskich oraz funkcji rodziny, co ma przełożenie na bardziej zharmonizowane jej funkcjonowanie, a to z kolei przyczynia się do zainteresowania także życiem społeczności lokalnej.

- Rodzice oraz studenci kierunku nauki o rodzinie - uczestniczący w projekcie - uzyskali wiedzę na temat metod kształtowania postaw prospołecznych sprzyjających angażowaniu się w różne inicjatywy lokalnej społeczności ("małej Ojczyzny").

- Dzieci uczestniczące w projekcie, głównie w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej (kilkoro także z poziomu gimnazjum i szkoły średniej), poprzez formy zabawowe miały okazję nabyć wiedzę i kompetencje dotyczące zgodnego i harmonijnego działania w grupach i zespołach; wartości bycia odpowiedzialnym za czyny własne i grupy, oraz patriotyzmu jako formy poszanowania "Małej ojczyzny".

- Studenci uczestniczący w projekcie, jako wolontariusze wykazali się odpowiedzialnością poprzez rzetelne i kompetentne wypełnienie podjętych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 9 zajęć warsztatowych dla dzieci w trzech grupach wiekowych. Ponadto koordynowali, wraz z Wielką Ligą, pracami Biura poszczególnych sesji.

Popularyzacja edukacji obywatelskiej poprzez komunikaty i artykuły popularnonaukowe.

W ramach projektu odbyły się :

- 3 sesje pedagogizacji młodych rodziców (3 soboty po 6 godzin):
- 3 wykłady otwarte dla 85 osób;
- 6 warsztatów dla rodziców - 60 osób;
- 9 warsztatów dzieci - 38 dzieci.

Sesja nr 1:
JAK TWORZYĆ SZCZʦLIWY DOM RODZINNY? SZTUKA DIALOGU I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ.

Sesja nr 2:
EKOLOGIA RODZINY A ZDROWIE RODZINY. SZACUNEK DLA ŻYCIA I NATURY ORAZ WYCHOWANIE SEKSUALNE.

Sesja nr 3
JAK RODZINA MOŻE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU SWOJEGO MIASTA? HARMONIA ŻYCIA RODZINNEGO BUDUJE MAŁA
OJCZYZNĘ

------------------------------------------------------------------------------------
SESJA 3 JAK RODZINA MOŻE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU SWOJEGO MIASTA?
HARMONIA ŻYCIA RODZINNEGO BUDUJE MAŁA OJCZYZNĘ.

miejsce:

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. ¦więtej Rodziny
Katowice (Brynów), ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 24

termin:
Wykład: 13 grudnia 2014 - godz. 15.00
Warsztaty: 13 grudnia 2014 - godz. 16.00-18.30

Prowadzący:
Wykład: dr Mariola T. Kozubek
Warsztaty: mgr Grażyna Rutkowska i dr Leokadia Szymczyk


Tematyka warsztatów:
. Semantyka słowa "wychowanie"
. W jakim stopniu skuteczność wychowania zależy od osoby wychowującej?
. Jak działa słowo?
. Znaczenie pozytywnych słów kierowanych do dziecka
. Jakie znaczenie wychowawcze mają stwierdzenia zaczynające się od słów "jesteś"?
. Jak chwalić i zachęcać dziecko do działania?
. Jak dziecko kształtuje obraz samego siebie?
. Mechanizm wpisywania w role i sposoby reagowania, które mogą pomóc dziecku przestać w owej roli funkcjonować.
. Jakie metody stosować, aby uwolnić dziecko od grania określonych ról?

. Czym jest karność?
. Czym są konsekwencje?
. Jak formułować reguły i zasady zachowania?
. "Kocham cię i dlatego nie zgadzam się na to, co robisz"
. "Aby przepraszam było zmianą w sercu i sumieniu"
. Jakie są funkcje wychowawcze kary?
. Jakie są powody stosowania kar?
. Jakie emocje i uczucia budzą się u stosujących kary i karanych?
. Jak mamy reagować na niewłaściwe zachowanie się dziecka?
. Jak karać aby nie ranić i nie poniżać?

Zajęcia dla dzieci
w grupach wiekowych: Grupa 1 (do 6 lat), Grupa 2 (szkoła podstawowa); Grupa 3 (nastolatki)
prowadzą studenci Uniwersytetu ¦ląskiego kierunku nauki o rodzinie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielka Liga.

SESJA 2 EKOLOGIA RODZINY A ZDROWIE RODZINY.
SZACUNEK DLA ŻYCIA I NATURY ORAZ WYCHOWANIE SEKSUALNE.

miejsce warsztatów:

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. ¦więtej Rodziny
Katowice (Brynów), ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 24

termin:
15 listopada 2014 - godz. 15.30-18.30

Wykonawcy:
Dr Monika Kornaszewska-Polak
Mgr Janina Miazgowicz

SESJA 1 Jak tworzyć szczęśliwy dom rodzinny?
Sztuka dialogu i komunikacji interpersonalnej.

miejsce (obu wydarzeń):

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. ¦więtej Rodziny
Katowice (Brynów), ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 24

termin:
16 września 2014 - godz. 18.00-18.45 Wykład - dr Marek Wojtowicz, psycholog i pedagog
11 października 2014 - godz. 16.00-18.00 Warsztaty dla rodziców (dwie grupy wg stażu małżeńskiego):

Grupa 1: dr Marek Kuźnik, psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy
Grupa 2: mgr Janina Miazgowicz, mediator sądowy w sprawach rodzinnych


Warsztaty i zajęcia dla dzieci poprowadzą studenci z Koła Nauk o Rodzinie PRO we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielka Liga.
W przerwie warsztatów poczęstunek. Warsztaty są certyfikowane.