W ogrodzie żywego słowa

W grudniu 2013 r. w ramach projektu "W ogrodzie żywego słowa czyli spotkania z kulturą dla dzieci", realizowanego przez Stowarzyszenie Wielka Liga przy współudziale i finansowym wsparciu Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów, odbyło się sześć spotkań z aktorem dla uczniów wybranych szkół podstawowych z terenu Katowic.

Celem spotkań była m.in. promocja czytelnictwa, tzw. kultury żywego słowa i wartościowych sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie "Wielka Liga Czytelników".

W każdej ze szkół Zbyszek Wróbel - aktor Teatru śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach - opowiadał dzieciom o zawodzie aktora, zdradzał sekrety tej profesji, opowiadał też o swoich zainteresowaniach literackich. Dzieci pytały aktora m.in. o blaski i cienie występowania na scenie. Ważnym elementem każdego spotkania była głośna lektura fragmentu ksi?żki "Tomek w krainie kangurów" Alfreda Szklarskiego. Aktorska interpretacja jednej z przygód dzielnego chłopca sprawiła, że dzieci dały się oczarować magii literatury oraz teatru.

Biblioteka każdej z sześciu szkół biorących udział w projekcie została doposażona - Stowarzyszenie przekazało książki dla dzieci i młodzieży, zarekomendowane przez Fundację ABC XXI - Cała Polska Czyta Dzieciom. Jest to kolejny element naszych działań na rzecz promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja projektu pokazała, jak ważne jest rozbudzanie u najmłodszych potrzeb czytelniczych oraz kreowanie ich zainteresowań w tym zakresie. Dzięki udziałowi w spotkaniu duże grono dzieci zgłosiło się do konkursu "Wielka Liga Czytelników". Rozmowa z inspirującą osobą stała się impulsem do wejścia w pasjonujący świat literatury. A to jeden z celów naszego Stowarzyszenia. Planujemy kolejne odsłony takich spotkań.

Galeria