FINAŁ WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW


Ramowy Harmonogram Finału
III Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego
Wielka Liga Czytelników
Sobota, 27 maja 2017r


Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Jordana 18, Katowice

od 8.30 - rejestracja Finalistów do Turnieju oraz dodatkowej zabawy Rodzina Na Medal
9.30- przywitanie w Auli
10.15-11.30 - pisanie testu w obu kategoriach wiekowych (klasy 1-3 i 4-6)

12.00- 13.00 Korowód Bajkowych Postaci - rozpoczęcie Korowodu: Katowice, Rynek, przed Teatrem Śląskim

13.00 - Informacja o ewentualnej dogrywce finałowej oraz rozpoczęcie Zabawy "Rodzina Na Medal"
- Aula Wydziału Teologicznego, Katowice, Jordana 18
13.15 - Ewentualna dogrywka finałowa
od 13.15 - ciepły posiłek
14.15 - Ogłoszenie wyników III Konkursu Wielka Liga Czytelników oraz rozdanie nagród

dla chętnych:

15.00 - Spotkanie autorskie
od 16.30 - Losowanie nagród wśród uczestników Zabawy Rodzina na Medal

Test finałowy będzie dotyczył treści książki. Pytania będą różnego typu, m.in.: abcd, uzupełnianie, dopasowanie. W przypadku remisu w miejscach I-III odbędzie się dogrywka pisemna w przypadku remisu w dogrywce będzie brana pod uwagę kolejność oddania testu dogrywkowego.