WLC patronaty

Konkurs odbywa się pod patronatem  • Starosta lwówecki pan Marcin Fluder oraz burmistrz GiM Lwówek Śląski pani Mariola Szczęsna objęli patronatem konkurs w powiecie lwóweckim.


  • Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch objęła honorowym patronatem konkurs w województwie podkarpackim.


  • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak objął patronatem konkurs w województwie dolnośląskim


  • Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus objął patronatem konkurs w województwie małopolskim


  • Burmistrz Kraśnik (województwo lubelskie) Mirosław Włodarczyk objął patronatem konkurs.


  • Starosta Powiatowy w Gryfinie Wojciech Konarski objął honorowym patronatem etap powiatowy konkursu.


  • Burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta objął konkurs patronatem.


  • Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz objął honorowym patronatem etap powiatowy konkursu. Sponsoruje nagrody dla laureatów etapu powiatowego.


  • Wójt Gminy Kraśnik - Mirosław Chapski objął konkurs patronatem.


  • Starosta Kraśnicki - Andrzej Maj objął konkurs patronatem.