V Wielka Zabawa Rodzinna

V Wielka Zabawa Rodzinna została wpisana do programu Metropolitalnego ¦więta Rodziny. Rozpoczęła się w sobotę 4 czerwca 2016 r. o godz. 9.30 w budynku Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek "Katowice - Miasto Ogrodów". Na dużej scenie sali koncertowej oraz w sali wykładowej Instytutu Bibliotekoznawstwa toczyły się jednocze¶nie zmagania turnieju finałowego Wielkiej Ligi Czytelników. Brało w nich udział 48 uczestników z 17 drużyn - uczniów szkół podstawowych. Te emocjonuj±ce potyczki literackie obserwowały rodziny finalistów i nauczyciele. Formuła turnieju została tak skonstruowana, aby wyniki zawodów były znane dopiero póĽnym popołudniem - przy oficjalnym uhonorowaniu zwycięzców.

W południe uczestnicy turnieju i ich kibice przejechali specjalnie podstawionym autobusem komunikacji miejskiej w okolice Rynku. Zostali tu uroczy¶cie powitani przez wodzireja animuj±cego korowód bajkowych postaci. Zgromadzeni - głównie rodziny - przeszli rado¶nie przez ulice miasta - Rynek, ¶w. Jana, Ko¶ciuszki, Jordana. Po drodze bawi±c się wykonywali gesty pokazywane przez wodzireja, wesoło wykrzykiwali hasła promuj±ce rodzinę i czytania, ¶piewali pogodne piosenki. W sielankowej i przyjaznej atmosferze korowód dotarł do mety, któr± był Wydział Teologiczny Uniwersytetu ¦l±skiego. W auli go¶cie zostali powitani przez gospodarza budynku - dziekana ks. dr. hab. Antoniego Bartoszka. Po przywitaniu, w tym miejscu odbył się Pokaz Talentów czyli występy artystyczne dzieci i młodzieży. Były tańce, ¶piewy, scenki teatralne, a nawet perkusja.

W tym samym czasie, przez ponad trzy godziny, rodzinne drużyny brały udział w zabawie "Rodzina na medal". Na jej uczestników czekały atrakcje przygotowane na trzech piętrach Wydziału. Było to 28 zadań o różnorodnej tematyce organizowanych przez szereg instytucji i osób. Za każde wykonane zadanie rodzina otrzymywała sprawno¶ć (dodatkowe zaliczenia można było również dostać za udział w finałowym turnieju Wielkiej Ligi Czytelników, za występ w Pokazie Talentów, za udział w spotkaniu autorskim i korowodzie). Za zebranie 20 naklejek-sprawno¶ci drużyna otrzymywała medal, a zdobycie

15 naklejek gwarantowało udział w losowaniu nagród. Dla aktywnych uczestników zabawy był serwowany posiłek regeneracyjny.

W trakcie trwania "Rodziny na medal" odbyły się dwa spotkania z autorami ksi±żek finałowych Wielkiej Ligi Czytelników - Zenonem Gierał± i Waldemarem Cichoniem. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem.

O godz. 16.45 w sali koncertowej budynku Instytucji Katowice Miasto Ogrodów rozpoczęło się podsumowanie imprezy kulturalnej. Najpierw przed zgromadzon± publiczno¶ci± wyst±piły dzieci i młodzież. Następnie dokonano uroczystego wręczenia pucharów, medali, dyplomów i nagród finalistom Wielkiej Ligi Czytelników. Ostatnim elementem tej imprezy kulturalnej było losowanie nagród dla aktywnych uczestników zabawy "Rodzina na medal". Zakończenie nast±piło ok. godz. 18.30.

Katowice, 4 czerwca 2016 r.

PLAN:


 • 9.30 - 12.00 - Katowice Miasto Ogrodów (Pl. Sejmu ¦l±skiego)

  • Turnieje finałowe Ogólnopolskiego Konkursu WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW
   w kategorii klasowej 1-3 i 4-6 szkół podstawowych


 • 12.20 - 13.00 - Rynek w Katowicach

  • Korowód bajkowych postaci z ksi±żek przebiegaj±cy ulicami Katowic


 • 13.00 - 16.30 Wydział Teologiczny U¦, ul. Jordana 18 Katowice


  • Przywitanie Go¶ci Honorowych
  • Rodzina na medal - zabawa integracyjna z nagrodami
  • Pokaz Talentów - występy artystyczne dzieci i młodzieży
  • Szczę¶liwa Rodzina - konkurs fotograficzny
  • Spotkania autorskie - Waldemar Cichoń, Zenon Gierała
  • Kiermasz ksi±żek


 • 16.45 - 18.00 Katowice Miasto Ogrodów (Pl. Sejmu ¦l±skiego)


  • występy artystyczne
  • ogłoszenie zwycięzców Wielkiej Ligi Czytelników-sezon 2015/2016
  • losowanie nagród dla uczestników "Rodziny na medal"