OrganizatorzyStowarzyszenie
"Wielka Liga"Wsporganizatorzy
Regionalny Orodek Kultury w Katowicach

Instytut Bibiotekoznastwa i Informacji Naukowej

ZSZ Mielczarski

Wydzia Teologiczny Uniwersytetu lskiego w Katowicach

Katowice Miasto Ogrodw - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach