Organizatorzy



Stowarzyszenie
"Wielka Liga"



Współorganizatorzy



Regionalny O¶rodek Kultury w Katowicach

Instytut Bibiotekoznastwa i Informacji Naukowej

ZSZ Mielczarski

Wydział Teologiczny Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach

Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach