Rodzina na medal


Zabawa ta polega na wsplnym wykonywaniu przez druyny rodzinne zada przygotowanych przez rne instytucje. Za wykonane zadania rodziny otrzymuj naklejki, ktre przyklejaj na karcie sprawnoci. Dodatkowe bonusy mona byo uzyska rwnie za udzia w turnieju finaowym Wielkiej Ligi Czytelnikw, korowodzie bajkowych postaci z ksiek, spotkaniach autorskich. Aktywne rodziny otrzymay medale rodzinne (za zdobycie min. 20 sprawnoci) oraz bray udzia w losowaniu nagrd (za skompletowanie min. 15 naklejek). "Rodzina na medal" towarzyszy imprezie Wielka Zabawa Rodzinna od pierwszej edycji. To ona wraz z turniejem Wielkiej Ligi Czytelnikw stanowi fundament projektu. Dzieci pragn spdza aktywnie czas z rodzicami, a dziki tej imprezie rodziny przekonuj si, e warto by razem. W rodzinie mona by szczliwym i przeywa wspln rado. Wanym walorem integracyjnym jest otrzymywany medal rodzinny. Przedsiwzicie to posiada rwnie cenne wartoci edukacyjno-kulturalne. Zadania przygotowane przez rne instytucje wprowadzaj w wiat kultury i edukuj w rnych dziedzinach.

W tym roku przeprowadzono 28 zada.

Liczba uczestnikw zabawy "Rodzina na Medal"

zapisane druyny: 125
druyny, ktre ukoczyy zabaw: 110
zapisane osoby: 364
osoby, ktre ukoczyy zabaw: 326Regulamin

Zadania
Tak byo rok temu...