Szczęśliwa Rodzina


W ramach V Wielkiej Zabawy Rodzinnej został zorganizowany również konkurs fotograficzny "Szczęśliwa Rodzina" skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było rozbudzanie oraz rozwijanie już istniej±cych umiejętno¶ci i zainteresowań artystycznych młodzieży. Uczestnicy mieli niepowtarzaln± okazję do podjęcia pracy reportera wydarzeń kulturalnych.

Była to również szansa na zdobycie sprzętu fotograficznego, który umożliwi dalszy rozwój własnego warsztatu artystycznego. Prace konkursowe przysłało 17 osób. Komisja konkursowa przyznała I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych oraz następuj±ce miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I, II, III (dwa) oraz trzy wyróżnienia. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach w dniu 23 czerwca.Regulamin konkursu.