IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny

Termin: 6 listopada 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

  • Uczniowie zdobywają 6 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur
  • Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole lub bibliotece.
  • Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.

 

Etap drugi – powiatowy

Termin: 28 lutego 2019 r.

  • Każdą placówkę z etapu pierwszego reprezentuje do 3 uczniów w obu kategoriach, którzy od tego momentu tworzą drużyny.
  • Drużyny piszą Test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatora.
  • Do następnego etapu awansuje po jednej drużynie z powiatu (w obu kategoriach).

 

Etap trzeci – wojewódzki

Termin: 28 marca 2019 r.

  • Najlepsze drużyny z powiatów piszą test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatora.
  • Do następnego etapu awansuje po jednej drużynie z województwa (w obu kategoriach).

Etap czwarty – finał w Katowicach

Termin: 10-11 maja 2019 r.

  • 10 maja najlepsze drużyny z województw piszą test z pytaniami dotyczącymi treści książki wyznaczonej przez organizatora.
  • 11 maja – finał „Wielkiej Ligi Czytelników” – wręczenie nagród, zabawa „Rodzina na medal”, spotkania autorskie i wiele innych atrakcji.