Zapisy do „Wielkiej Ligi Czytelników”

Do Szkół i bibliotek w całej Polsce!

Gorąco zachęcamy do zgłoszenia swojej placówki do IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”.

  1. Pobierz formularz zgłoszeniowy dla szkół i bibliotek.
  2. Wydrukuj, wypełnij i podpisz.
  3. Dostarcz do koordynatora powiatowego (dopuszcza się przesłanie skanu formularza).

Formularz dla szkół i bibliotek

Kontakt do odpowiedniego koordynatora powiatowego udzielają koordynatorzy wojewódzcy. Ich adresy mailowe dostępne są w zakładce

Kontakt z koordynatorem

Drodzy Uczniowie!

Aby wziąć udział w IV Ogólnopolskim konkursie „Wielka Liga Czytelników” wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy i podpisany przez rodzica bądź opiekuna złożyć w szkole lub bibliotece do 30 listopada 2018 roku. Zapraszamy do zabawy.

Formularz dla uczniów