Stowarzyszenie „Wielka Liga”
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
email: info@wielka-liga.pl

Kontakt dla mediów
email: promocja@wielka-liga.pl

Kontakt dla szkół i bibliotek – informacje o konkursie
Lista koordynatorów wojewódzkich