O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Wielka Liga” powstało w 2013 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Naszym głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz działalność na rzecz szeroko pojętej kultury.

Czytanie może mieć ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka. Poszerza zdolności językowe, pobudza wyobraźnię, uspokaja, rozwija inteligencję emocjonalną. Zważając na te fakty nasze działania koncentrują się na zachęcaniu, nie tylko dzieci ale całych rodzin do wspólnego czytania. Z własnego doświadczenia wiemy, że taka forma spędzania wspólnego czasu pomaga budować i pogłębiać relacje rodzinne.

Do naszych najważniejszych osiągnięć można zaliczyć organizację kolejnych edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników” oraz „Wielkiej Zabawy Rodzinnej”.

Najważniejsze
zrealizowane projekty:

2013
 • „W ogrodzie żywego słowa, czyli spotkania z kulturą dla dzieci”, przy współudziale Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów,
 • „Moja mała Ojczyzna, jest moim domem. Aktywizacja rodzin i młodzieży na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • „Wielka Liga Czytelników”, przy wsparciu Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, doradcy metodycznego ds. bibliotek szkolnych oraz Miastostrady.
2014
 • kontynuacja projektu „Moja mała Ojczyzna, jest moim domem. Aktywizacja rodzin i młodzieży na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”, wsparcie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • inicjatywa lokalna „III Wielka Zabawa Rodzinna” jako element rozbudowanego finału konkursu „Wielka Liga Czytelników” propagującego rodzinne czytanie. Projekt ten odbył się pod honorowym patronatem Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka,
 • nominacja do konkursu „Dobry klimat dla Rodziny”, którego organizatorem był samorząd Miasta Katowice,
 • „Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników”, pierwsza edycja ogólnopolska, w której udział wzięło ponad 130 szkół i bibliotek z 15 województw.
2013
 • „W ogrodzie żywego słowa, cz yli spotkania z kulturą dla dzieci”, przy współudziale Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów,
 • „Moja mała Ojczyzna, jest moim domem. Aktywizacja rodzin i młodzieży na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • „Wielka Liga Czytelników”, przy wsparciu Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, doradcy metodycznego ds. bibliotek szkolnych oraz Miastostrady.
2015
 • kontynuacja „Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników” oraz przygotowania do kolejnej edycji tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia,
 • „IV Wielka Zabawa Rodzinna”, jako uwieńczenie kolejnego sezonu Wielkiej Ligi Czytelników, w ramach której Stowarzyszenie zorganizowało barwny korowód bajkowych postaci, pokaz talentów oraz zabawę na medal. Dwa ostatnie odbyły się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas wspomnianej Zabawy odbył się konkurs detyktywistyczny Złote Oko oraz konkurs fotograficzny „Szczęśliwa Rodzina”
 • realizacja projektu „Świąteczne warsztaty rodzinne” w ramach realizacji zadania publicznego (działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Wydział Polityki Społecznej UM Katowice), uruchomienie podstrony o nazwie Szczęście w Rodzinie.
2016
 • uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
 • kontynuacja „Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników” – druga edycja, w ramach której uczestniczyło 4369 uczniów z 242 placówek (szkół i bibliotek) z 16 województw.
 • impreza finałowa towarzysząca ww. konkursowi pod nazwą „V Wielka Zabawa Rodzinna” w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, w ramach której odbył się m. in. korowód barwnych postaci, jak i – w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, pokaz talentów, konkurs rodzina na medal,
 • realizacja projektu „Rodzinne Warsztaty Integracyjne” w ramach realizacji zadania publicznego (działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Wydział Polityki Społecznej UM Katowice) – warsztaty pszczelarskie, taneczne, artystyczne, taneczno-integracyjne, konstrukcyjne.
 • „Wielkie Rodzinne Czytanie” – uroczyste rozpoczęcie katowickiej Wielkiej Ligi Czytelników, impreza kulturalna wypełniona licznymi atrakcjami o charakterze czytelniczo-integracyjnymi, która odbyła się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • „Katowicka Wielka Liga Czytelników”, która odbyła się w ramach projektu „W Ogrodzie Myśli i Słowa” współfinansowanego przez Wydział Edukacji UM Katowice.
2017
 • „III Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników”, w ramach którego uczestniczyło około 7000 uczniów z ponad 700 szkół i bibliotek publicznych z całej Polski. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Katowice
 • „VI Wielka Zabawa Rodzinna” jako finał Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników”, podczas której odbyły się m. in.: korowód postaci z książek, rodzina na medal (o charakterze kulturalno-edukacyjnym), spotkania autorskie, kiermasz książek.
 • „W Ogrodzie myśli i słowa” (w ramach zadania publicznego: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie akcji społecznych promujących czytelnictwo oraz sporty umysłowe wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych). W ramach projektu zrealizowano końcową część edycji 2016/2017 i początkową część edycji 2017/2018 Wielkiej Ligi Czytelników oraz Certyfikatu Wielkiej Ligi.
 • „Rodzinne Spotkanie Świąteczne” w ramach realizacji zadana publicznego DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA – Wydział Polityki Społecznej,
 • „Aktywni Seniorzy w Katowicach”. W ramach projektu odbyło się 26 zajęć podzielonych na cztery bloki tematyczne: literackie, szachowe, język angielki i gry planszowe.