Organizatorzy

Komitet organizacyjny

Stowarzyszenie „Wielka Liga”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „WOM” w Katowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.Lompy w Katowicach

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach

Współorganizatorzy konkursu

Doradca Merytoryczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach

Koordynatorzy wojewódzcy i powiatowi