Stowarzyszenie „Wielka Liga” gotowe do działania!

13 października 2018 roku odbyły się obrady walnego nadzwyczajnego zebrania członków Stowarzyszenia „Wielka Liga”.

Po przyjęciu porządku obrad podsumowano pięcioletnią działalność organizacji oraz zaprezentowano zasługi poszczególnych członków. Następnie w głosowaniu jawnym wybrano nowy zarząd „Wielkiej Ligi”.

Wyniki:

  1. Prezes : Janusz Piper
  2. Vice prezes : Małgorzata Wilk
  3. Skarbnik : Katarzyna Zientek
  4. Członkowie zarządu : Andrzej Komorowski
  5. Hanna Owczarek- Marszałek
  6. Ilona Piper

Na koniec podjęto temat wizji przyszłości, z wyszczególnieniem nadchodzącej IV ogólnopolskiej edycji konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Spotkanie podsumowano jako bardzo owocne.

Członkowie Stowarzyszenia „Wielka Liga” z radością, pełnym zaangażowaniem zgłaszają swoją gotowość do IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, który rozpoczyna się już 6 listopada 2018 roku.